Meny Stäng

Kulturutbudsdagen 2023

Region Örebro län erbjuder kulturutövare att dels finnas samlade i en digital katalog, Kulturkraft till varje unge, samt visa upp sina erbjudanden för intressenter inom offentliga verksamheter. Det kan vara att skolor, kommuner, bibliotek, muséer, osv kan boka kulturaktörer för olika kulturupplevelser för unga människor.

Jag satt på ”torget” i foajén på Kulturkvarteret i Örebro samt att jag höll en 20 min workshop i Repsalen på Koserthuset. På min workshop fick jag det angenäma problemet att det kom för många barn som ville veta mer om att skapa med lera, så leran räckte inte till alla.

Kulturutbudsdagen är ett bra och mycket trevligt tillfälle att möta intressenter av vad jag kan berika barn/elever/vuxnas liv med en möjlighet till eget skapande samt träffa kulturkollegor.