Meny Stäng

Jag finns representerad i Region Örebro Län’s Kulturkraft där offentliga aktörer inom kommuner och regionen kan beställa kulturella aktiviteter och upplevelser.

Jag har min ateljé på Sundsbrogatan 13 i Askersund, Ateljé MalinB och kan ta emot grupper i min ateljé men besöker gärna verksamheterna på plats. I min verksamhet är en stor drivkraft min tro på att kultur kan förändra samhället, att kreativitet och skapade kan bidra till nya tankar, prövandet av värderingar och fördomar och mod att våga bryta tankarna lös.

” Keramik med Malin:
• Jättebra att hon berättade om sitt yrke som konstnär.
• De fick arbeta med riktig lera, så lyxigt!
• Hon var väldigt bra på att anpassa sitt upplägg till barngrupperna.
• Hon fångade alla elever! ”
Återkoppling från en skola i Örebro kommun, Förskola-åk3

Prova på lera

Deltagarna får chans att känna på lerans mjukhet, formbarhet och möjligheter. De kommer att skapa något eget, unikt och allt är möjligt!  Stort eller smått, avbildande eller fritt, bruksföremål eller abstrakt.

Detta väna, ursprungliga material verkar lugnande och välgörande samtidigt som det är fullt av möjligheter. Det är ett material som funnits med människan sedan urminnes tider.
Vi arbetar med ett tillåtande synsätt på skapandet och jobbar oss bort ifrån prestation och förväntningar.

Jag hjälper gärna till att integrera skapandet med leran, i annan kunskapsinhämtning och kan föra en dialog omkring möjligheter och olika idéer. Om ämnesområdet kan vara från naturkunskap, där krukor skapas för att sedan planteras i, till att handla om ett fritt skapande, med eller utan tema.

Teoretiskt går vi igenom lera som material, ursprung och historik. Praktiskt går vi igenom enkla tekniker som med fördel kan användas igen, utan kulturutövare på plats.

Max 15 st/grupp
Lokalspecifikationer: stolar och bord
Pris: från 1900 kr, tillkommer traktamente och reseersättning

Övrigt:
Beroende på överenskommelse/tillgång till keramikugn kan de skapade föremålen brännas och eventuellt glaseras. (Alternativt arbetar gruppen i lufttorkande lera som sedan kan målas och lackas för mer hållfasthet) 

Tidsåtgång: från 1 tim/grupp, beroende på mål och behov. Lera är ett mycket sensoriskt stimulerande material som ofta upplevs härligt, roligt, lugnande och välgörande.

”  Barnens alster målades sedan med färg och lack och många gav bort dem som presenter.
De var stolta över sina alster! ”
En skola i Örebro Kommun, Förskolan-åk3

Skulpturlektioner

Hur fångas känslan? Vilka former uttrycker det jag vill förmedla? Vad är fint? Vad är rätt?
Vi tar avstamp i det egna förhållandet till det man själv skapar med målet att sänka prestationskravet och öka acceptansen till det , tillsynes, operfekta. Sedan går vi igenom grundläggande tekniker i att skulptera i lera. Tränar på att skissa, först på ett papper och sedan i leran. Belyser hur rörelse och känslan kan fångas och överföras till skulpturen. Utifrån tidsmån, fördjupar vi och förfinandet av skulpturen.

Utföres gärna med modell (ej nakenmodell) eller med inriktning på fritt, mer abstrakt, skapande. Skulpturlektioner lämpar sig mycket bra inom teman som behandlar den egna personen, kroppsuppfattning, relationer, individen, fördomar, osv.
Det som lärs ut kan med fördel användas vidare utan kulturutövare på plats. Lera är ett mycket sensoriskt material som stimulerar frigörandet av ʺmåbraʺ-hormoner, som ger ett lugn.

Max 15 st/grupp

Lokalspecifikationer: stolar och bord
Pris: från 2500 kr, tillkommer traktamente och reseersättning

Prova på att tälja

Här får grupper om ca 15 st, en introduktion i lämpliga tekniker att tälja i färskt trä och chansen att upptäcka möjligheter och känslan av att skapa i ett lättillgängligt och vackert material.

Det färska trät gör täljningen mjukare och kräver mindre kraft. Dock gör man, med fördel, mindre föremål om inte tiden och utrymme/förvaring tillåter och skapa större. Målet med täljningen, om det ska bli ett specifikt föremål, anpassas efter önskemål. Man kan skapa fria former, figurer, sked, slev, bandvävsked, nålbindnindsnål, mm. Det finns många möjligheter.

Att tälja är en gammal slöjdart och utvecklar personens förståelse för trä som material, att täljning är en viktig del av vår vardagshistoria samt även motorik och koordination.

Lämplig tidslängd kan vara  1-3 tim, återkommande i 1-4 pass, beroende på ålder, koncentrationsförmåga och syfte/mål. Aktiviteten kan med fördel göras utomhus, vid tex utflykter, exkursioner, temadagar och liknande.

Antal: 1-15 st elever
Tid: 1-8 tim
Pris: fr 1900 kr, tillkommer traktamente och reseersättning
Övrigt: Gruppen behöver plats att sitta utspridda, med behörigt av stånd till varandra. Gärna pallar, långbänkar. Golvet/underlaget kan komma behöva sopas.

Aktiviteten kan med fördel utföras utomhus och på valfri plats i samband med ett tema, andra aktiviter och ämnesområden/kunskapsområden. Jag för gärna en dialog och kan komma med idéer om hur denna aktivitet kan berika andra kunskapsområden, olika moment i kunskapsinhämtning.

Täljknivar, yxa samt några skålknivar finns, men finns önskemål om att specifika förmål som ska skapas, kan verktyg behöva kompletteras. Detta för vi en dialog kring.

Utsmyckning

I samarbete med elever på Närlunda skolan 2020

I en skapandeprocess inom givna ramar, kulturutövare och elever tillsammans, går vi från diskussion om offentlig
konst, via idéer, sammanjämkning, utförande, installation till invigning. Efter avslutat uppdrag har ni en utsmyckning att njuta av i
många år som kan ge en känsla av gemenskap, tillhörighet, delaktighet och stolthet.

I en tydlig dialog mellan kulturutövaren och uppdragsgivaren ger vi eleverna möjlighet att påverka sin närmaste miljö, vare sig det är i skolan eller i samhället.

Invigning i Rönneshytta skola 2020

Invigning i Åsbro skola 2022