Meny Stäng

Skapande Skola

Inom ramen för Skapande Skola har jag under våren 2020 haft 3 samarbeten med skolor i Askersunds Kommun. I en av skolorna var målet, tillsammans med eleverna, utsmyckningar av skolan och i en annan skolan, det offentliga rummet.

På Rönnehytta skolan invigs deras utsmyckning onsdagen den 11 juni och eleverna har beskrivit i ord och bild, vad de känner/tycker att deras skolan är. Jag har sammanställt alla deras tankar i en utsmyckning som ska hänga i korridoren på skolan.

På Närlundaskolan har eleverna arbetat med det offentliga rummet och kring frågan vad Askersund är för dem. Vad är vår lilla stad? Vad är vi stolta över här? Vad vill vi att besökare inte får missa?

Deras utsmyckning kommer att pryda vår strandpromenad och invigs i augusti.

I det tredja samarbetet har jag hafi täljlektioner för åk 8 på Sjöängsskolan.